Välkommen att besöka vår hemsida


Vi befinner oss i en tid då det blir allt viktigare att använda alla resurser på ett mera hållbart sätt. Vi tror och hoppas att fler vill satsa på denna inriktning och där vårt företag vill möta detta behov och bli ett stöd och support för att sträva mot gemensamma mål.

Vår inriktning är idag att fokusera på utveckling av produkter och företag. Vår målgrupp är i första hand företag och produkter som förstärker de 17 målen i Agenda 2030. Alla företag och produkter befinner sin i olika utvecklingsstadier. Vår uppgift blir att möte våra kunder och fånga upp det som de vill få hjälp med. i denna process och tydliggöra var som är viktigt i deras situation. Våra framgångsfaktorer är samarbete, samverkan och utveckling tillsammans.

Våra tjänster är:

Agenda 2030 – Produktutveckling - Företagsutveckling

Vi erbjuder er verksamhet ett möte utan kostnad för att kartlägga vad ni vill få åtgärdat. Analysen bildar grund för en uppföljning och redovisas kortfattat på en bilaga. Sedan är det upp till er om ni vill fortsätta eller om ni känner er nöjda. Behöver ni mer information så går det bra att använda kontaktformuläret eller ringa.


KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär