Arbetsmiljö


En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga. Målsättningen med arbetsmiljö-arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan du på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Det hjälper dig att upptäcka och förebygga risker, bidrar till bättre arbetsmiljö och minskar kostnader för till exempel sjukfrånvaro. Alla aktiviteter omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i standarden OHSAS 18001. Arbetsmiljömål formuleras utifrån den egna verksamhetens inriktning och policy.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare skall:

» känna till verksamhetens mål och vision
» förstå sin roll och betydelse i arbetet
» kunna påverka sin arbetssituation
» känna ansvar för sin uppgift och ha befogenheter att agera
» ges möjlighet att utveckla sin kompetens
» ta sitt hälsoansvar


KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

LEDIGA JOBB

Medarbetare och kunder för hälsoprodukt
Vi söker medarbetare och kunder för vår hälsoprodukt.

Är du intresserad av att bli en resurs för att klara denna uppgift är du välkommen att anmäla ditt intresse via vårt kontaktformulär. Vi behöver din insats för att växa och utvecklas. Du anger:

- vad du är bra på
- vad du brinner för
- dina kontaktuppgifter

Vi kontaktar dig sedan