Hälsa


Vi vet idag att sjukdomar, fysiska och psykiska besvär och negativa känslor ökar i vårt samhälle. Allt fler hamnar i denna negativa spiral och antalet barn och unga drabbas allt mer på olika sätt.

WHO (Världshälsoorganisationen) visar på att information kan mycket kraftigt påverka denna negativa spiral. Jag arbetar med att samla information om olika faktorer som påverkar vår hälsa och orsakar sjukdomar. Jag tror på att vi alla måste hjälpas åt att för att vända denna trend till något positivt. Jag tror på att vi alla gör något tillsammans för bättre hälsa.

Känns detta intressant så vill jag att du anmäler ditt intresse på hemsidans kontaktformulär. Vi tittar sedan på några alternativ och du väljer det som känns bäst för dig.

Faktorer för bättre hälsa

Antioxidanter
Vitaminer
Mineraler
Syra / bas balansen
Omega 3 / 6 balansen

Hälsosam mat
Socialt nätverk
Fysisk aktivitet i vardagen
Känsla av mål och mening i tillvaron
Fiberrik kost i långsamt tempo

Sömn
Kreativitet
Leva sina drömmar
Tro, hopp och kärlek
Ekonomi i balansKONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär