Kvalitet o miljö


Kvalitetsledningssystem

Detta ledningssystem medför följande positiva effekter:
   » Engagerar ledningen
   » Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk
   » Sparar pengar
   » Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet
   » Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen
   » Ökar kundtillfredsställelse
   » Lockar investeringar
   » Förbättrar varumärket
   » Avlägsnar handelshinder
   » Framgångsfaktor vid offentlig upphandling

Ledningssystemet har som utgångspunkt ISO 9001:2015.

Miljöledningssystem

Detta ledningssystem medför följande positiva effekter:
   » Bättre miljö
   » Ökad processeffektivitet
   » Lägre kostnad för avfallshantering
   » Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
   » Minskad avfallsproduktion och därmed lägre kostnad
   » Ökad andel förnybara resurser och system
   » Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
   » Framgångsfaktor vid offentlig upphandling

Ledningssystemet har som utgångspunkt ISO 14001:2015.

Företaget har erfarenhet av kvalitet och miljö sedan 22 år tillbaka.

KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

LEDIGA JOBB

Medarbetare och kunder för hälsoprodukt
Vi söker medarbetare och kunder för vår hälsoprodukt.

Är du intresserad av att bli en resurs för att klara denna uppgift är du välkommen att anmäla ditt intresse via vårt kontaktformulär. Vi behöver din insats för att växa och utvecklas. Du anger:

- vad du är bra på
- vad du brinner för
- dina kontaktuppgifter

Vi kontaktar dig sedan