Kvalitet o miljö


Kvalitetsledningssystem

Detta ledningssystem medför följande positiva effekter:
   » Engagerar ledningen
   » Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk
   » Sparar pengar
   » Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet
   » Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen
   » Ökar kundtillfredsställelse
   » Lockar investeringar
   » Förbättrar varumärket
   » Avlägsnar handelshinder
   » Framgångsfaktor vid offentlig upphandling

Ledningssystemet har som utgångspunkt ISO 9001:2015.

Miljöledningssystem

Detta ledningssystem medför följande positiva effekter:
   » Bättre miljö
   » Ökad processeffektivitet
   » Lägre kostnad för avfallshantering
   » Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
   » Minskad avfallsproduktion och därmed lägre kostnad
   » Ökad andel förnybara resurser och system
   » Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
   » Framgångsfaktor vid offentlig upphandling

Ledningssystemet har som utgångspunkt ISO 14001:2015.

Företaget har erfarenhet av kvalitet och miljö sedan 22 år tillbaka.

KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär