Om Bokrut AB


Företagsinformation

Bokrut AB har tidigare arbetat med kvalitets- och miljöledningssystem, enligt ISO 9000 och 14 000.

Vår inriktning är idag att fokusera på utveckling av produkter och företag. Vår målgrupp är i första hand företag och produkter som förstärker de 17 målen i Agenda 2030. Alla företag och produkter befinner sin i olika utvecklingsstadier. Vår uppgift blir att möte våra kunder och fånga upp det som de vill få hjälp med. i denna process och tydliggöra var som är viktigt i deras situation. Våra framgångsfaktorer är samarbete och samverkan.

Verksamheten genomsyras av platt organisation och erfarenhetsutbyte på avgörande nivåer.

 Fakta 
Bolagsform: Aktiebolag
Registrerat: 2007-09-17
Nystartat: 2011-01-01
Säte: Uppsala
Anställda: 2
Org.nr: 556741-4221
VAT: SE556741422101
F-skatt: Ja


KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär