Produktutveckling


Här avses att utveckla en idé till en ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Här behövs olika metoder och tekniker för att utveckla produkten på bästa sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt:

 1. Genom förvärv då man köper ett företag, patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter.
 2. Genom att företaget själv skapar nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya märken som företaget utvecklar.
För att klara hela processen behöver man:
 1. en bra idé om vad produkten skall åstadkomma
 2. göra en skiss / ritning
 3. testa intresset för produkten
 4. affärsplan
 5. kapital för att kunna ta fram prototyp alternativt förbättring
 6. affärsanalys
 7. framtagning av en prototyp
 8. patent och immateriella tillgångar
 9. testa funktion och kapacitet
 10. testa produkten på marknaden
 11. kommersialisering

Nya produkter är viktiga för både konsumenter och marknader som säljer produkterna. För konsumenterna skapar det nya lösningar och variation. Marknaden däremot behöver nya produkter för att kunna växa och där befintliga företag ständigt behöver förnya sig.


KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär