Projektledning


Produktutveckling genomförs oftast på bästa sätt genom projekt. Projekt kännetecknas av att bestämma mål, tidsperiod, resurser och organisation. En viktig faktor med projekt är att det förenklar möjligheter att kvalitetssäkra och följa upp.
Förstudie / affärsnytta
Nulägesanalys
Bakgrund, syfte och mål
Projektplan
Produktkrav
Projektkrav
Tidsplan
Budget
Välja finansieringsform
10 Organisation och bemanning
11 Kommunikation och kvalitetssäkring
12 Riskanalys och riskhanteringsplan
13 Genomförandet
14 Avslut
15 Uppföljning effektmål


KONTAKTA OSS

Tel: 072-546 75 19
E-post: info@bokrut.se
Adress: Staffansplan 1
Postadress: 802 81 Gävle

Kontaktformulär

AGENDA 2030


Som individ, företag och förening kan vi alla göra en insats för att förstärka de 17 målen.

Vi inbjuder till information, kommunikation och samtal för hur vi tillsammans kan samverka och samarbeta kring dessa frågor..

Du är välkommen att kontakta oss på vårt kontaktformulär